Detaylı Bilgi ve Randevu İçin

+90 850 077 70 08

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hastane komitelerinin görevleri şu şekilde sıralanmıştır;

  • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması için risk analizinin yapılması
  • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemleri alınması
  • Fiziksel şiddete maruz kalma riskinin azaltılması
  • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
  • Çalışanların sağlık taramalarının yürütülmesi
  • Tüm ekip ve komitelerle işbirliği halinde çalışarak gerekli önlemlerin nasıl alınacağının değerlendirilmesi

Reyap Hastane’si bu görevler kapsamında komite faaliyetlerini yürütmektedir.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi Direktör  Dr. Öğr. Üyesi Hatip AYDIN

Anestezi ve Reaminasyon Uz. Dr.Murad ÖZSOY

Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisi Nigar Kubilay

Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE

Cerrahi  Branş Uzmanı Op. Dr. Mirhan TOSUN

Dahili Branş Uzmanı Dr. Murat GENÇAY 

Biyokimya  Hast.Uz./Lab. Sor.Uz. Dr. Hayriye AK YILDIRIM

Sorumlu Eczacı  Renay BURÇ   

Ameliyathane Sor. Hemşiresi Nilgün SAVAŞ

Bilgi İşlem Sorumlusu Bilge ÖZKOÇ 

Radyoloji Teknikeri Muharrem SOYTÜRK

Enf.Kont.Hemş. Tuba ŞİT

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Gamze ERKMEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi Direktör  Dr. Öğr. Üyesi Hatip AYDIN

Hastane Genel Müdürü Özgür TOSUNER

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Turgay DOĞRU 

İş Yeri Hekimi (Göğüs Hastalıkları uzm) Dr. Filiz AKIN

Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisi/HBHY. Nigar Kubilay

Teknik Hizmetler Müdürü Muharrem DEMİRBAŞ

Enfeksiyon Kont. Hem. Tuba ŞİT

Destek Hiz.Sorumlusu Sinem KURT

İnsan Kaynakları Sorumlusu Melis ŞEN

Çalışan Temsilcisi Burak Can ORANBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE

EĞİTİM KOMİTESİ

Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisii/HBHY. Nigar KUBİLAY

Tıbbi Direktör Dr. Öğr. Üyesi  Hatip AYDIN

Acil Servis Hekimi Zafer GÖKŞEN

Klinik Psikolog Elif Gökçe TEZEL

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Gamze ERKMEN

İnsan Kaynakları Sorumlusu Melis ŞEN

KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hem. Ümit GELDİ

Enfeksiyon Kont. Hem. Tuba ŞİT

Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi Direktör Hatip AYDIN

Gece Amiri Ömer ARSLAN

Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisi/HBHY. Nigar KUBİLAY

Güvenlik Amiri Tolga ÇAKMAK

Teknik Hizmetler Müdürü Muharrem DEMİRBAŞ

Laboratuvar Sor. Sorumlusu Aynur ÇAYIR PITIRLIOĞLU

Yoğunbakım Sor. Sorumlusu Terlan DURAK 

Tıbbi Cihaz Yönetimi sorumlusu  Yağız Nazif DORU

Enfeksiyon Kont. Hem. Tuba ŞİT

KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hem. Ümit GELDİ

Destek Hiz.Sorumlusu Sinem KURT

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Turgay DOĞRU

Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Radyoloji Uzmanı  Uzm. Dr.Mehmet Yadigar KIRICI

Nükleer Tıp Uzmanı Uzm.Dr. Fatma TUNÇDEMİR

Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisii/HBHY. Nigar KUBİLAY

Görüntüleme  Hizmet. Sor.Per. Muharrem SOYTÜRK

Ameliyathane Sor.Hem. Nilgün SAVAŞ

Sağlık Fiziği Uzmanı Nazmi CAN

Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

Başhekim                                Dr. Hıdır YÜKSEL

Tıbbi Direktör                       Dr. Öğr. Üyesi Hatip AYDIN

Hasta Bakım Hiz. Yönt.      Nigar KUBİLAY

Göz Hastalıkları Uzmanı     Yrd. Doç. Dr. Diclehan Ali DİCLE

Kadın Hastalıkları Uzmanı  Op. Dr. Mehmet ALİCİK

Metabolizma ve Endokrinoloji Uzm. Prof.Dr.Murat YILMAZ

Kardiyoloji Uzmanı                     Doç.Dr.Alim ERDEM

Ortopedi Uzmanı                       Op.Dr. Ahmet Şadi KILINÇ

Beyin Cerrahi Uzmanı              Op.Dr.Öğr Üyesi Fatih Han BÖLÜKBAŞI

Dahiliye Uzmanı                         Uzm.Dr. Murat GENÇAY

Nöroloji Uzmanı                         Uzm.Dr. Merhan ÖMEROĞLU

İdari İşler Sorumlusu               Bilgehan ŞİPAL

Bilgi İşlem Sorumlusu             Bilge ÖZKOÇ

Kalite Yönetim Direktörü       Sevilay AKDERE

İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİ

Enfeksiyon Hast.Uz./Lab. Sor.Uz. DR.Nuriye DOĞAN

Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisii/HBHY. Nigar KUBİLAY

Anestezi ve Rea.Uz../GYBÜ Sor.Dr. DR. Murad ÖZSOY

Ortopedi Uzmanı  Op. Dr. Ahmet Şadi KILINÇ

Cerrahi Branş Uzmanı  Op.Dr. Mirhan TOSUN

Dahili Branş Uzmanı  Uzm.Dr. Murat GENÇAY

Enfeksiyon Kont. Hem. Tuba ŞİT

Farmakovijilan Sorumlusu  /EZC. Renay BURÇ

Radyoloji Teknikeri Muharrem SOYTÜRK

Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE